Kyosho 1/18 Drobe Racer G-ZERO Dynamic White Readyset