Kyosho Inferno NEO Big Shock Spring(S/White/10-1.6/L=70)