Kyosho Mini-Z 2WD Multi Offset Wheel SetII(White/RAYS RE30/20pcs)