Kyosho Mini-Z 4x4 MX01 Toyota 4Runner White Body Set