Kyosho Mini-Z ASC MA-020 Challenger Gray SRT Hellcat Redeye Body Set