Kyosho Mini-Z ASC MA-020 Dodge Challenger Gray SRT Hellcat Redeye Body Set