Kyosho Mini-Z AWD Multi Offset Wheel Set (White/AWD/14pcs.)