Kyosho Mini-Z AWD NISSAN SILVIA S13 White Body Set (With AWD Wheel)