Kyosho Mini-Z Buggy Body Set (INFERNO MP9 TKI3/Green/Black)