Kyosho Mini-Z Buggy Body Set (INFERNO MP9 TKI3/White/Black)