Kyosho Mini-Z Mitsubishi LANCER EVO X White body set (with AWD Wheel)