Kyosho Mini-Z USB 5V-2.0A AC Adaptor (100-240V/10W)