MZ FORMULA 87 Body Shell Set (for KYOSHO MINI-Z Racer MR-03) MZF-F87