Kyosho Mini-Z 4x4 MX-01 Toyota 4Runner Metallic Gray Body Set