Kyosho Mini-Z ASC MA-020 Toyota GR SUPRA TRD Aero Version Metallic White Body Set