Kyosho Mini-Z ASC MA-03F Toyota Prius PHV Spirited Aqua Metallic Body Set